Steganos Password Manager 19.0.1

Steganos Password Manager 19.0.1

Steganos GmbH – 2,7MB – Commercial –
ra khỏi 14 phiếu
4 Stars User Rating
Steganos Password Manager sẽ giúp bạn quản lý thông tin đăng nhập của bạn và tạo mật khẩu bảo mật. Mật khẩu phức tạp được an toàn, Tuy nhiên, này không ai có thể nhớ. Quản lý mật khẩu mà làm tất cả công việc. Công cụ lưu tất cả các thông tin đăng nhập an toàn được mã hóa trên ổ đĩa cứng. Bạn chỉ có một mật khẩu, đó là phải biết mật khẩu chủ.

Tổng quan

Steganos Password Manager là một Commercial phần mềm trong danh mục Bảo mật được phát triển bởi Steganos GmbH.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 408 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Steganos Password Manager là 19.0.1, phát hành vào ngày 26/09/2017. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 19.0.1, được sử dụng bởi 38 % trong tất cả các cài đặt.

Steganos Password Manager đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 2,7MB.

Người sử dụng của Steganos Password Manager đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Steganos Password Manager!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 408 UpdateStar có Steganos Password Manager cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Steganos GmbH
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại